Centrálni evidence exekucí a systém Exekutor2007

Čo potrebujete

Na export údajov z databázy systému Exekutor2007 sme pre vás pripravili pomocný program, pomocou ktorého môžete vyexportovať údaje. Program pre export môžete stiahnuť tu: 

Progam nie je potrebné inštalovať. Stačí ho nainštalovať na ten počítač, na ktorom máte nainštalovaný program pre komunikáciu, resp. zaslanie informácií do centrální evidence exekúcií. Ak chcete program použiť na inom počítači nemusíte vytvárať adresár c:\exportcee, program ho vytvorí automaticky.

Ako pripraviť prvé údaje k exportu

V prvom exporte program vyexportuje údaje zo spisov majúcich tieto vlastnosti:

1. spis nie je v archíve

2. je zadaná právní moc usnesení

Z uvedeného vyplýva, že pred prvým exportom musíte skontrolovať, či sú všetky spisy, ktoré nemajú byť exportované preradené do archívu a či všetky spisy, ktoré majú mať zapísaný dátum právní moci usnesní tento majú zapísaný. Pred exportom môžete skontrolovať všetky spisy, ktoré sa majú exportovať pomocou tlačidiel report a podrobný report. Ak nemáte spisy preradené do archívu je možné ich preradiť pomocou SQL príkazu. Napríklad ak nepreraďujete spisy do archívu, ale máte v umiestnení spisu zapísané Archivované môžete použiť SQL príkaz, ktorý údaje automaticky zaktualizuje. V takých prípadoch nás môžete kontaktovať, radi Vám pomôžeme.

Do centrálnej evidencie exekúcií sa exportujú všetky subjekty, ktoré sú zapísané ako povinní, sú zapísané v HlaveII a neobsahujú text "zast.*" aby sa vynechal právny zástupca povinného, resp. "*za*úč*manž*", aby sa neexportoval manžel alebo manželka povinného.

Ak máte právnych zástupcov povinných označených inak (napr. namieso zast. JUDr. Janko Mrkvička máte práv. zast. JUDr. Janko Mrkvička), program vyexportuje tento subjekt ako ďalšieho oprávneného.

Centrální evidence exekucí požaduje zadanie súdu presne podľa ich zadaného kódu. V systéme exekútor2007 je však problém s tým, že názvy súdov si vkladáte sami. Nemusia preto sedieť s názvami podľa číselníka centrální evidence. Pred prvým exportom je potrebné zosúladiť názvy súdov tak, aby fungovalo automatické priraďovanie kódu súdu. Nasledovná tabuľka zobrazuje ako program identifikuje kód súdu podľa textu ako je súd zadaný. * je zástupný znak.

Podľa tejto tabuľky môžete porovnať vaše súdy, ktoré máte zapísané v datebáze. Napríklad Ak máte zapísané Okresní soud v Zlíne alebo Okresní soud Zlín program to vyhodnotí a priradí kód 86


Hľadaný reťazecKód
*Brn* 1
*Benešov* 2
*Beroun* 3
*Blansk* 4
*Brn*venk* 5
*Bruntál* 6
*Břeclav* 7
*Česk*Líp* 8
*Česk*Budějov* 9
*Česk*Kruml* 10
*Děčín* 11
*Domažlic* 12
*Frýd*Míst* 13
*Havl*Brod* 14
*Hodon* 15
*Hrad*Král* 16
*Cheb* 17
*Chomut* 18
*Chrud* 19
*Jabl*Nis* 20
*Jesen* 21
*Jičín* 22
*Jihl* 23
*Jind*Hrad* 24
*Karl*Var* 25
*Karvi* 26
*Karv*Havíř* 27
*Klad* 28
*Klato* 29
*Kolín* 30
*Krom* 31
*Kut*Ho* 32
*Liber* 33
*Litom* 34
*Loun* 35
*Mìlník* 36
*Mlad*Bolesl* 37
*Most* 38
*Náchod* 39
*Nov*Jič* 40
*Nymbu* 41
*Olomouc* 42
*Opav* 43
*Ostrav* 44
*Pardubic* 45
*Pelhřim* 46
*Pís* 47
*Plz*jih* 48
*Plz*měst* 49
*Plz*sever* 50
*Plz*jih* 48
*Pra*1* 51
*Pra*10* 52
*Pra*2* 53
*Pra*3* 54
*Pra*4* 55
*Pra*5* 56
*Pra*6* 57
*Pra*7* 58
*Pra*8* 59
*Pra*9* 60
*Pra*vých* 61
*Pra*záp* 62
*Prachat* 63
*Prostěj* 64
*Přer* 65
*Příbram* 66
*Rakovník* 67
*Rokycan* 68
*Rych*Knž* 69
*Semil* 70
*Sokolov* 71
*Strakonic* 72
*Svitav* 73
*Šumperk* 74
*Tábo* 75
*Tachov* 76
*Teplic* 77
*Trutnov* 78
*Třebíč* 79
*Uher*Hrad* 80
*Ústí*Lab* 81
*Ústí*Orlic* 82
*Vsetín* 83
*Vsetín*Val*Mezi* 84
*Vyškov* 85
*Zlín* 86
*Znojm* 87
*Žďá*Sázav* 88
*Brunt*Krnov 89
*Kraj*České*Budějov* 90
*Kraj*Brno* 91
*Kraj*Ústí*n*Labe* 92
*Kraj*Ostrava* 93
*Kraj*Praha* 94
*Kraj*Hradec*Král* 95
*Kraj*Plzeň* 96
*Městský*sou*Praha* 97
*Vrchní*Praha* 98
*Vrchní*Olomou* 99
*Nejvy*Brno* 100
*Nejvy*správn*Brno* 101
*Kraj*České*Budějov*pob*Táb* 102
*Kraj*Ústí*n*Labe*pom*Lib* 103
*Kraj*Ostrava*pob*Olomou* 104
*Kraj*Hrad*Král*Pardu* 105
*Kraj*Brn*Zlín* 106
*Kraj*Brn*Jihlav* 107
*Kraj*Plz*Karlov* 108