Objednávka iných činností

Ak chcete objednať iné činnosti alebo služby (školenie, zálohovanie údajov) použite na to tento formulár.


Ak chcete objednať, školenie, záložku, zmenu v programe alebo úpravu programu, použite na to tento formulár.